Welkom      Wie zijn wij?      Agenda      Fotoboek      Video      Info      Repertoire        


Info

Voor vragen, opmerkingen kunt u mailen naar:  info@ontroerendgoedkoor.nl


Draagt u ons koor ook een warm hart toe en wilt u ons ook graag steunen?

Dat kan door een storting op girorekening NL16 INGB 0009 516014 t.n.v.

Ontroerend Goed koor

of op één van de volgende manieren:

Voor sponsoren:

Adverteren op onze website

Adverteren in onze nieuwsbrief (uitgave 1 x per kwartaal)

Adverteren tijdens ons festival PleinFestijn.

(jaarlijkse) Bijdrage met in ruil een optreden van ons koor voor uw bedrijf(sfeest) of in uw horecagelegenheid.

Minimale bijdrage voor sponsoring is € 25,=.

Voor donateurs:  

Eenmalige bijdrage van minimaal € 20,00

Jaarlijkse bijdrage van minimaal € 20,00

Onze sponsoren en donateurs ontvangen 4x per jaar ons clubblad (’t smartje).

Verder organiseren wij met name voor hen een gezellige meezingmiddag.

Klik hier om het inschrijfformulier voor donateur of sponsor te  downloaden.


Voor boekingen:

optredens@ontroerendgoedkoor.nlHet Ontroerend Goed Koor is aangesloten bij de Bond voor Smart & Levensliederen.

Registratie bij KvK Amsterdam 34186091


Sponsoren

Dekker Construction
Voetsalon Astrid
Marcel Kramer
Fa. KomenTransport B.V.
STERCK; Persoonlijk thuiszorg en services

mevrouw J. Korver-Jansen

 

(C) 2020 - SiteSales -
Smartje-Online